ANBI

ANBI status
Stichting Rahma heeft een ANBI status, uw financiële steun is daardoor aftrekbaar voor de belasting.

Contactgegevens
Telefoonnummer:         06-51713654
Statutaire naam:           Stichting Rahma
E-mailadres:                    info@stichtingrahma.nl
Website:                           www.stichtingrahma.nl
Postadres:                       Palmpolstraat 64b, 1327 CH Almere

Doelstelling
Missie
Wij zijn een stichting die zich inzet voor minderbedeelden in Almere en directe omgeving die kampen met o.a. een schuldenproblematiek. Ons doel is hen weer in hun kracht te zetten, zodat zij weer volledig mee kunnen draaien in de maatschappij.

Visie
Een maatschappij creëren waarin men met schulden geholpen worden op een manier dat zij snel uit de schulden komen en/of hun financiële situatie snel kunnen stabileren op zo een manier dat zij snel weer kunnen deelnemen aan de maatschappij.

Verslaglegging:
Over ons -> Jaarverslag

Bestuur:
Samenstelling bestuur:
Jamaa Aarbaj (voorzitter)
Mouna ben Snaiba (penningmeester/secretaris)

Beloning:
Onkostenvergoeding bestuur: nee
Niet-bovenmatig vacatiegeld bestuur: nee
Toelichting vergoeding bestuur: bestuursleden zijn onbezoldigd
Beloningsbeleid medewerkers: marktconform