Het bestuur

Jamaa Aarbaj (voorzitter)
Als voorzitter van een stichting sta je voor heel veel uitdagingen. Zo ontdek je gaandeweg dat je nog heel veel te leren hebt en dat je daarbij veel fouten kunt maken. Maar wat is een leerproces zonder fouten? Gelukkig doe ik het niet alleen. Samen met de overige bestuursleden en de vrijwilligers proberen wij onze doelgroep zoveel mogelijk te helpen waar het maar kan. Hierbij hoort ook dat je een keer nee moet zeggen tegen een hulpvraag. Want soms kan een hulpvraag te ingewikkeld zijn en hebben wij niet de middelen om de hulpvrager naar behoren te helpen. Echter laten we hem niet in de steek. Wij zullen hem helpen zoeken naar de juiste instanties om hulp op maat te kunnen krijgen. Zo proberen wij toch waar te maken wat wij beloven.

Mouna ben Snaiba (penningmeester/secretaris)
Als penningmeester ben ik de aangewezen persoon als het om de financiën gaat. Dit is een grote verantwoordelijkheid en hier ben ik me bewust van. Ik vraag Allah daarom om me succesvol te maken en me bij te staan bij het uitvoeren van deze taken.

Verder voel ik me vereerd een onderdeel te mogen zijn van Stichting Rahma. Dit concept is zeer uniek en nodig voor onze (moslim)gemeenschap hier in Nederland. Derhalve zal ik me 100% inzetten om mijn taken succesvol uitvoeren in sha Allah. Ik ben zeer positief over de toekomst van deze stichting en ik vraag Allah om succes voor de stichting en de doelen die ze wenst te bereiken.