Jaarverslag 2017

Stichting Rahma is volledig afhankelijk van giften en donaties. Elke cent die we uitgeven hebben we gekregen van sponsoren en donateurs. We zijn daarom transparant in wat we hiermee hebben gedaan en vooral wat de resultaten hiervan zijn geweest. Met dank aan de financiële steun van onze donateurs en de inzet van onze vrijwilligers hebben we het afgelopen jaar heel wat kunnen betekenen voor onze medemoslims. Zo hebben wij het afgelopen jaar meer dan 60 huishoudens kunnen helpen op het gebied van schuldhulpverlening, budgetcoaching en voorkomen van huisuitzetting. Tevens hebben wij het afgelopen jaar maandelijks meer dan 40 gezinnen voorzien van volwaardige voedselpakketten en andere zaken. Alles wat nodig is geweest om deze gezinnen te kunnen helpen, hebben we samen met de hulp van donateurs en vrijwilligers kunnen realiseren. Dit is waarvoor we het doen en waarmee we door zullen gaan. Want iedereen heeft recht op hulp!

Ons jaarverslag is in overeenstemming met de Richtlijn voor Jaarverslaglegging voor Fondsenwervende Instellingen (RJ650).

Stichting Rahma jaarverslag 2017