Over ons

Stichting Rahma bestaat sinds mei 2015 en is voortgekomen uit de behoefte naar het bieden van hulp op maat aan individuen die kampen met een schuldenproblematiek.

De Stichting is erkend als “algemeen nut beogende instelling” en werkt zonder subsidie. De stichting bestaat uit voornamelijk een groot team van vrijwilligers en 6 vaste medewerkers.

Onze stichting:
– beschikt over een ANBI status;
– houdt regelmatig inzamelingsacties bij voor specifieke en uitzonderingsgevallen;
– heeft geen winstoogmerk;
– werkt niet vanuit een politieke overtuiging of geloofsovertuiging;
– garandeert een onafhankelijke en objectieve behandeling zonder financieel en/of persoonlijk belang;
– treedt op als beschermingsbewindvoerder en op persoonlijke titel is mentorschap en curatele ook mogelijk;
– biedt schuldhulpverlening aan;
– hanteert een strikt vertrouwelijke behandeling van gegevens die aan haar worden verstrekt;
– registreert en archiveert de inkomsten en uitgaven van elke cliënt individueel.
– is gehouden tot jaarlijkse verantwoording van haar financiële administratie en verantwoording.

 

Jaarverslag 2015

Je kan vandaag nog een verschil maken in iemands leven!