Word donateur

Door ondertekening van dit formulier geeft u toestemming aan Stichting Rahma doorlopende incasso-opdrachten te sturen naar uw bank om een bedrag van uw rekening af te schrijven wegens herhalende donatie en uw bank om doorlopend een bedrag van uw rekening af te schrijven overeenkomstig de opdracht van Stichting Rahma.