Jaarverslag Stichting Rahma

Download hier ons jaarverslag.

Stichting Rahma is volledig afhankelijk van giften en donaties. Elke cent die we uitgeven hebben we gekregen van sponsoren en donateurs. We zijn daarom transparant in wat we hiermee hebben gedaan en vooral wat de resultaten hiervan zijn geweest.

Met dank aan de financiƫle steun van onze donateurs en de inzet van onze vrijwilligers hebben we het afgelopen jaar heel wat kunnen betekenen voor onze medemoslims. Zo hebben wij de afgelopen jaren honderden gezinnen kunnen helpen op het gebied van schuldhulpverlening, budgetcoaching en het voorkomen van huisuitzettingen.

Tevens hebben wij het afgelopen jaar maandelijks meer dan 60 gezinnen voorzien van volwaardige voedselpakketten en andere zaken. Alles wat nodig is geweest om deze gezinnen te kunnen helpen, hebben we samen met de hulp van donateurs en vrijwilligers kunnen realiseren. Dit is waarvoor we het doen en waarmee we door zullen gaan. Want iedereen heeft recht op hulp!

Ons jaarverslag is in overeenstemming met de Richtlijn voor Jaarverslaglegging voor Fondsenwervende Instellingen (RJ650).

ANBI verklaring Stichting Rahma

Stichting Rahma heeft een ANBI status, uw financiƫle steun is daardoor aftrekbaar voor de belasting.