In het kort

Stichting Rahma zet zich in voor gezinnen en specifiek moslimgezinnen in heel Nederland. Wij geloven in het ondersteunen van elkaar vanuit islamitisch perspectief. Dit betekent dat het ons doel is om, gezamenlijk met diegene die hierbij willen helpen, de behoeftigen onder ons een duwtje in de rug te geven en hen te helpen om weer op eigen benen te staan.

De Profeet salla llaahu alayhi wa sallam zei:
“Wie één van de moeilijkheden van de gelovige wegneemt, Allah zal één van zijn moeilijkheden wegnemen op de Dag der Opstanding. En wie een ongemak (van een ander) vergemakkelijkt, Allah zal in dit wereldse leven en in het Hiernamaals zijn ongemak vergemakkelijken”
(Overgeleverd door Moeslim)

Onze diensten

  • Persoonlijke begeleiding
  • ​Schuldbemiddeling
  • ​Budgetbeheer
  • Voedselbank
  • ​Noodfonds

Je kan vandaag nog een verschil maken in iemands leven!